ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ในยุคต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะตะวันตก เป็นศิลปกรรมของกลุ่มในประเทศยุโรป (ในปัจจุบันจะรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย) ซึ่งมีรากฐานมาจากศิลปะของประเทศอียิปต์และกรีก ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมยุคของโลกเลยทีเดียว และได้มีการพัฒนาขึ้นภายใต้อิทธิพลของคริสต์ศาสนา และนับว่าเป็นต้นแบบของศิลปะสากลในปัจจุบัน ศิลปะตะวันตก ประวัติศาสตร์ของยุโรปนั้นได้มีการแบ่งอย่างกว้างๆ เป็น 4 ยุค คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคใหม่ ดังต่อไปนี้

 

1.ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ศิลปะอียิปต์ จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมของอียิปต์ ซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และก่อนราชวงศ์ ได้สร้างศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาในด้านคุณธรรมและตอบสนองความเชื่อของอียิปต์ ว่าวิญญาณของคนตายนั้นจะกลับคืนสู่ร่างกายใหม่ จึงเป็นเหตุให้มีการทำมัมมี่ ที่บรรจุอยู่ในหีบศพที่ทำด้วยหิน การสร้างพีระมิด ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด ภายในพีระมิดก็จะเป็นที่บรรจุศพกษัตริย์คูฟูและภายในยังเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่า ตกแต่งภายในด้วยภาพเขียนสี บรรยายด้วยตัวอักษรโบราณ ทำให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี โดยใช้เวลาสร้างมากถึง 20 ปี

 

2.ยุคโบราณ

ได้มีการแบ่งศิลปะออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

  • ศิลปะตะวันออกใกล้ เป็นศิลปกรรมของสุเมเรียนที่ใช้อิฐเผาก้อนใหญ่มาเรียงกันแทนการใช้หินก่อสร้างแบบอียิปต์ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงมีอิฐเป็นโครงสร้างหลัก สถาปัตยกรรมที่เป็นที่รู้จัก คือ ซิกูรัต เป็นวิหารใหญ่ หอสูง ทางเดินเป็นบันไดวน เป็นสถานที่ทำพิธีทางศาสนา
  • ศิลปะบาบิโลน สวนลอยแห่งบาบิโลน สร้างสวนให้สูงจากพื้นดิน โดยใช้อิฐวางซ้อนกันขึ้นไป ตามซุ้มประตูประดับด้วยภาพสลักขนาดใหญ่ ปัจจุบันเหลือซากเหลือเฉพาะฐานแค่บางส่วน
  • ศิลปะอัสซิเรียน เป็นศิลปกรรมงานแกะสลักเป็นรูปสิงโต ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์บริติซกรุงลอนดอน
  • ศิลปะเปอร์เซีย โดดเด่นในการตกแต่งภายใน ได้แกเสาหินวัวคู่
  • ศิลปะกรีก มีเจริญสูงสุด เช่น วิหาร สนามกีฬา หอประชุมและสถานที่แสดงอุปรากร
  • ศิลปะโรมัน เน้นความใหญ่โต หรูหรา และสง่างาม และเป็นชาติแรกทิ่ดค้นคอนกรีตได้
  • ศิลปะไบแซนไทน์ งานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือการทำหลังคาเป็นรูปกลม

 

3.ยุคกลาง

ศิลปะของคริสต์ศาสนาที่เจริญรุ่งเรื่อง โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับวัดคาทอลิก ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น นิยมสร้างด้วยหินและปูผิวด้วยอิฐ สร้างุสานด้วยการเจาะหินหน้าผา ศิลปะที่อยู่ในยุคกลาง ได้แก่ ศิลปะโกติก ศิลปะบารอก และรอกโกโก

 

4.ยุคใหม่

สืบเนื่องจากความเจิญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะ ใช้ความรู้สึกนึกคิดและความคิดสร้างสรรค์ แยกศิลปะออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิง ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่ขึ้นมากมาย เช่นนีโอคลาสสิค โรแมนติก เรียลิสม์ เป็นต้น

 

และนี้คือศิลปะตะวันตกในยุคต่างๆ ที่เราได้นำมาพอสังเขป เพื่อให้ทุกท่านได้อ่านกันค่ะ ศิลปะนั้นได้อยู่กับเรามาอย่างช้านานมากๆ แล้ว กว่าจะมีศิลปะในวันนี้ได้ผ่านการพัฒนามาอย่างมากมายเลยทีเดียว

 

ขอขอบคุณ  :  https://types-of-flowers.org/

งานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์บนกำแพง มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไร

งานสร้างสรรค์ ศิลปะบนโลกใบนี้มีมากมายและหลายประเภทอย่างมากให้มนุษย์อย่างเราได้เรียนรู้เพื่อมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจึงทำให้มนุษย์ได้เกิดการสร้างผลงานและสร้างสรรค์ผ่านบนกำแพงที่เราสามารถเห็นได้ตามกำแพงต่างๆ โดยงานสร้างสรรค์ประเภทนี้มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ   งานสร้างสรรค์

อ่านต่อ »
ศิลปะ

ศิลปะแบบไทยๆ ที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

ศิลปะ ไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากต่างชาติมาอย่างยาวนานและได้พัฒนาสืบเนื่องผสมกับความเชื่อท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทย จนกระทั่งได้มีพุทธศาสนาเข้ามาแสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลที่มีต่อศิลปะไทยในยุคหลัง ทั้งภาษา วรรณกรรม

อ่านต่อ »
งานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์บนกำแพง มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไร

งานสร้างสรรค์ ศิลปะบนโลกใบนี้มีมากมายและหลายประเภทอย่างมากให้มนุษย์อย่างเราได้เรียนรู้เพื่อมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจึงทำให้มนุษย์ได้เกิดการสร้างผลงานและสร้างสรรค์ผ่านบนกำแพงที่เราสามารถเห็นได้ตามกำแพงต่างๆ โดยงานสร้างสรรค์ประเภทนี้มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ   งานสร้างสรรค์

อ่านต่อ »
ศิลปะ

ศิลปะแบบไทยๆ ที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

ศิลปะ ไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากต่างชาติมาอย่างยาวนานและได้พัฒนาสืบเนื่องผสมกับความเชื่อท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทย จนกระทั่งได้มีพุทธศาสนาเข้ามาแสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลที่มีต่อศิลปะไทยในยุคหลัง ทั้งภาษา วรรณกรรม

อ่านต่อ »